Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Quản trị Web 1 - Quản trị & Chăm sóc Web

Cập nhật nội: 10 lần
Đăng sản phẩm: 30 sản phẩm
Thiết kế Banner & Hình ảnh: 3
Tối ưu SEO cho Website: 30%
Báo cáo: 1 tuần/1 lần
Sao lưu dữ liệu: 1 tháng/ 1 lần

 .