Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Quản trị Web 2 - Quản trị & Chăm sóc Web

Cập nhật nội: 15 lần
Đăng sản phẩm: 40 sản phẩm
Thiết kế Banner & Hình ảnh: 5
Tối ưu SEO cho Website: 70%
Báo cáo: 1 tuần/1 lần
Sao lưu dữ liệu: 2 tuần/ 1 lần

 .