Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Giá Trị - Linux VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 60 GB
Bộ nhớ: RAM 2 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

 .