Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Cốt Yếu - Linux VPS (Máy Chủ Ảo)

Dung lượng: 240 GB
Bộ nhớ: RAM 8 GB
Băng thông: không giới hạn
Full: Root Access
Đảm bảo: Hoạt động 99.9%

 .