Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Hosting Linux

Cá Nhân - Hosting Linux

Dung lượng: 2 GB
Băng thông: 50 GB
Park/ Addon Domain: Unlimited/1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 2

Cá Nhân ++ - Hosting Linux

Dung lượng: 3 GB
Băng thông: Unlimited
Park/ Addon Domain: Unlimited /1
Cơ sở dữ liệu My SQL: 3

Bán Chuyên Nghiệp - Hosting Linux

Dung lượng: 5 GB
Băng thông: Unlimited
Park/ Addon Domain: Unlimited /2
Cơ sở dữ liệu My SQL: 6

Chuyên Nghiệp - Hosting Linux

Dung lượng: 7 GB
Băng thông: Unlimited.
Park/ Addon Domain: Unlimited /3
Cơ sở dữ liệu My SQL: 9

Doanh Nghiệp - Hosting Linux

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Unlimited
Park/ Addon Domain: Unlimited /6
Cơ sở dữ liệu My SQL: 15

Doanh nghiệp ++ - Hosting Linux

Dung lượng: Unlimited
Băng thông: Unlimited
Park/ Addon Domain: Unlimited /8
Cơ sở dữ liệu My SQL: Unlimited

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (35.173.234.237) sẽ được hệ thống lưu lại.