Đăng ký Dịch vụ

  Đăng ký Hosting Windows

Cá Nhân - Hosting Windows

Dung lượng: 2 GB
Băng thông: 50 GB
Địa chỉ email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 3
MSSQL Server: 1

Cá Nhân ++ - Hosting Windows

Dung lượng: 3 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 5
MSSQL Server: 2

Bán Chuyên Nghiệp - Hosting Windows

Dung lượng: 5 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 10
MSSQL Server: 2

Chuyên Nghiệp - Hosting Windows

Dung lượng: 7 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 15
MSSQL Server: 3

Doanh Nghiệp - Hosting Windows

Dung lượng: 15 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 20
MSSQL Server: 4

Doanh nghiệp ++ - Hosting Windows

Dung lượng: 20 GB
Băng thông: Unlimited
Địa chỉ email: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 25
MSSQL Server: 5

Secure Transaction  Để đảm bảo tính hợp pháp của đơn hàng này, địa chỉ IP của quý khách (35.173.234.237) sẽ được hệ thống lưu lại.